yuichiro  
地域 : 海外    年齢 : 40代
一言 : 
Reduce weight to 68.0kg          Reduce weight to 68.0kg          Reduce weight to 68.0kg          Reduce weight to 68.0kg          Reduce weight to 68.0kg          Reduce weight to 68.0kg          Reduce weight to 68.0kg          Reduce weight to 68.0kg
月日 距離 内容 タイム メモ
9/01 水 0.0  
9/02 木 0.0  
9/03 金 5.0  
9/04 土 16.0   Impx2
9/05 日 23.0   Sengoku
9/06 月 0.0  
9/07 火 0.0  
9/08 水 0.0  
9/09 木 0.0  
9/10 金 9.0   Tokyo station
9/11 土 14.0   AM eel 7 PM IY 7
9/12 日 18.0   Tsubme 9 gururi 9
9/13 月 0.0  
9/14 火 0.0  
9/15 水 4.0  
9/16 木 0.0  
9/17 金 0.0  
9/18 土 8.0   G1
9/19 日 21.0   Mor 18 ueno nite 3 G4
Bike to sengoku
9/20 月 11.0   Sengoku-G4
9/21 火 0.0  
9/22 水 0.0  
9/23 木 8.0   Gururi
Nite picnic
9/24 金 0.0  
9/25 土 20.0   Imp x3
Tsubame
9/26 日 7.0   Nikko daiba-ariake
w natsu
9/27 月 0.0  
9/28 火 0.0  
9/29 水 0.0  
9/30 木 0.0  
走行距離 164.0  km