yuichiro  
地域 : 海外    年齢 : 50代
一言 : 
Reduce weight to 68.0kg          Reduce weight to 68.0kg          Reduce weight to 68.0kg          Reduce weight to 68.0kg          Reduce weight to 68.0kg          Reduce weight to 68.0kg          Reduce weight to 68.0kg          Reduce weight to 68.0kg
月日 距離 内容 タイム メモ
5/01 火 0.0  
5/02 水 0.0  
5/03 木 9.0   1-6.5 Hacchobori-G, rain
5/04 金 7.0   1-9 tsuribori,
5/05 土 10.0   11-7 kodomo no kuni
5/06 日 0.0   2-10.5 cold roku daigaku
5/07 月 0.0   2-6 DAL
5/08 火 12.0   mor 5 eve 7
10-5 DAL botanical garden
5/09 水 0.0   DAL
5/10 木 5.0   child park DAL
5/11 金 0.0   DAL
5/12 土 14.0   DAL gym
5/13 日 19.0   DAL Furama-laohutang, kempi gym
5/14 月 0.0   2-7
5/15 火 0.0   1-7
5/16 水 0.0   1.5-8
5/17 木 0.0   2-8
5/18 金 0.0   1-7
5/19 土 11.0   H-monnaka office-H
11-3 5-9
5/20 日 5.0   2.5-9 kodomo no kuni
5/21 月 0.0   DAL 2-6
5/22 火 0.0   DAL 1.5-7.5
5/23 水 0.0   DAL 11-7.5
5/24 木 8.0   gym
DAL 2-7.5
5/25 金 0.0   DAL 2-7.5
5/26 土 11.0   jocky club
DAL 12-7
5/27 日 20.0   mor5 daiba15
11-7
5/28 月 0.0   12-7
5/29 火 0.0   12-7
5/30 水 5.0   tsukishima
1-8
5/31 木 0.0   1-8
走行距離 136.0  km